“Orbitální odkladiště” komb. technika sign. Jan Vlasák 2017

Jan Vlasák - současný tvořící malíř a grafik s jedinečným stylem kresby a malby, používá kombinované techniky, zde koláž s perokresbou tuší-tužkou, malba na kartonu. Rozměr 90x90cm s paspartou, bez pasparty 50x50cm, signatura pod paspartou. Nerámováno.
Motto - od Paula Cezanne - “pokud chceš být dobrý, musíš malovat jako nikdo jiný...”. Oblíbenou tématikou autora je vesmír.