“Změt'” tuš sign. Jan Vlasák 2018

Jan Vlasák - současný tvořící malíř a grafik s jedinečným stylem kresby a malby, používá kombinované techniky, zde výrazná abstraktní kresba tuší-tužkou, malba na papíru. Rozměr 34x46cm, vlastní kresba velikosti 20x23cm, signatura a ročení dole. Nerámováno.
Motto - od Paula Cezanne - “pokud chceš být dobrý, musíš malovat jako nikdo jiný...”. Oblíbenou tématikou autora je vesmír.