“Květinové zátiší” olej/plátno, sign. Julius Horn

GALERIJNÍ sběratelské dílo prezentované na mnoha výstavách, detailní olejomalba na plátně v precizním stavu (zajímavostí je utěsnění díla v zadním rohu rámu smotkem dobových novin z období vzniku díla - ponecháno bez zásahu)

Rozměr plátna 60x80cm
Rozměr s rámem 74x94cm

Julius Horn byl jeden z pseudonymů, který v zahraničí používal pro svá díla uznávaný a vyhledávaný malíř a fotograf Josef Jiří Kamenický.
Narozen 11. listopadu 1910 Brno-Lískovec, Rakousko-Uhersko
Zemřel dne 8. září 1981 (ve věku 70 let) Vídeň Rakousko

Seznam jeho děl je v databázi Národní knihovny.

Studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně (1928-1932) mj. u Karla Truppeho a později dekorativní malbu na Akademie výtvarných umění v Praze (1938–40 a 45–46), mj. u Vratislava Nechleby, Jindřicha Hönicha a prof. Nejedlého. Věnoval se také umělecké fotografii, mj. specificky pojatým aktům (byl členem Fotoskupiny pěti a střediska Purkyně, jeho díla byla vystavena na společných výstavách, mj. Avantgardní fotografie 30. let na Moravě (1981 Olomouc a 1982 Brno).
Za 2. světové války působil v Třebíči a kromě motivů interiérů kostelů (bazilika sv. Prokopa) namaloval i řadu pohledů na toto město. Zde měl také dvě samostatné výstavy. Některé z těchto obrazů si mohli připomenout zájemci o umění v létě 2011 na výstavě Podoby Třebíče.
Zabýval se moravským venkovem a také zvyky a náboženskými tradicemi (zejména jsou známa díla s jednotlivými postavami v krojích, strojení nevěsty atd.). Zajímavým motivem je prostředí orientálního trhu (existuje několik variant Prodavačů melounů, často s dvojicí dvou starších bratrů). Vytvořil i různé krajinomalby (Vysoké Tatry, Dubrovník, mořský záliv, město z roku 1970), dále obrazy aktů (Bohyně noci, Ležící dívčí akt s tyrkysovou drapérií), zátiší (šeříky), zvířat (koně), výjimečně i portréty (Starý zálesák, Matčina radost, podobizna JUDr. K. Přerovského). Na členské výstavě Purkyně v roce 1954 se představil olejem z předcházejících o roku Kesony na Lipenské přehradě.
Jeho díla jsou ve sbírkách Moravské galerie v Brně, GVU ve Zlíně, Galerie výtvarného umění v Hodoníně a v soukromých zahraničních sbírkách v Rakousku, Německu, Belgii, Francii, Itálii.
V 50. letech emigroval do Vídně, kde ale maloval převážně zátiší s květinami často ve stylu holandského malíře 17. stol. Jana Bruegela. Ve Vídni také zemřel. Přesné místo, kde je pochován, není známo. (pozn: V českých zdrojích se převážně uvádí rok úmrtí 1974, v rakouských je pak jako místo narození uvedena Vídeň)
Své obrazy většinou signoval příjmením Kamenický (výjimečně místo toho uvedl jméno místa, např. H. Lískovec) a zpravidla je nedatoval. V emigraci často používal pseudonymy Josef Steiner, Reinold a Julius Horn. V německy psaných zdrojích se často vyskytuje forma jeho příjmení jako Josef Kamenitzky Steiner.

Použitá a doporučená literatura

▪ Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. 1947, str. 458
▪ Muzem Vysočiny Třebíč - Podoby Třebíče Výstava ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v Malovaném domě
▪ Bakalářská práce Vogelova Brnenska mezivalecna fotografie