“In danger” olej na desce Franz Dvorak 1903

“V ohrožení” cca 1903
Olej na kartonu, 61,5cm x 44cm
Signováno dole vpravo: F. Dvorak (Franz Dvorak)
Pravost díla konzultoval a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař.

Na rubu podpis a razítko s číselným označením památkově chráněného díla: podpis Dr. Jiří Paukert (PhDr. Jiří Paukert, nar. 31. 5. 1936 - vystudoval dějiny umění na filosofické fakultě brněnské Masarykovy university, historik umění na Památkovém ústavu v Brně, celý život se profesně zabýval památkovou péčí) Krajské středisko památkového Ústavu Brno, číslo 234/ pp (památková péče)

Frantisek Dvorak, narozený Bruner, také známý jako Franz Dvorak, Franztisek Dvorak, Franz Brunner nebo Franz Bruner (14. listopadu 1862, Přelouč, Rakousko-Uhersko - 7. června 1927, Praha) byl rakousko-uherským (českým) malířem

Autorovo živé, téměř světské barvy se na tomto obraze odrážejí v tváři dívky i na jejím oděvu a oslnivý efekt připomíná pozdní práci Williama Holmana Hunta, paní Shalottové (cca 1890-1905, Wadsworth Atheneum).
Dvořák maloval barevná mystická a náboženská díla, která jsou velmi vyhledávaná mezi jeho dychtivým americkým publikem.
Jeho obraz “V ohrožení”, který vyzařuje silnou emocionální energii patří mezi díla z doby, kdy vznikaly jeho nejslavnější obrazy.

Franz Dvorak/Bruner - František byl nejstarší dítě z dvanácti sourozenců přeloučského krejčího Václava Brunera. Jeho bratry byli fotografové Rudolf Bruner-Dvořák a Jaroslav Bruner-Dvořák. Již v útlém dětství vzbuzoval pozornost svého učitele kreslení J. Jirouta svým malířským nadáním. Když mu bylo 14 let, poslal ho jeho otec na učitelský ústav v Kutné Hoře. V 17 letech, váben touhou k umělecké dráze, odchází studovat do Prahy, na malířskou akademii k prof. Františkovi Čermákovi. Studium se mu zdálo příliš pomalé a tak odchází studovat na akademii do Vídně, k prof. Griepenkerlovi a prof. Wurzingerovi. V roce 1883 vstupuje na akademii v Mnichově, kde se stává žákem prof. Otto Seitze a prof. Wilhelma Lindenschmita mladšího. Později si pořídil ateliér v mnichovské čtvrti Schwabing, kde začíná malovat podobizny a různé práce a scény žánrové/genrové, které s velikým úspěchem vystavoval v Mnichově a na akademii v Berlíně, potom též ve Vídni a také v pražském Rudolfinu. Stával se stále více populárním. Z této doby jsou nejoblíbenějšími obrazy „Víra“ a „Láska“, dále „Děti s vějířem“ a „Děcko se psem“ a mnoho jiných.

Roku 1888 se rozhodl spolu se svými mnichovskými spolužáky Karlem Vítězslavem Maškem a Alfonsem Muchou odjet do Francie. Později se k nim připojil i Luděk Marold. Pobýval v Paříži a v Nice. Dále cestoval do Itálie, kde ve Florencii a v Římě maloval podobizny pro Angličany a Američany. Potkal zde mnoho význačných lidí a rozhodl se pro cestu do Ameriky. Usídlil se ve Filadelfii, kde získal mnoho přátel a též i zakázek. Dne 19. listopadu 1890 se uskutečnila v Hazeltinových galeriích výstava jeho obrazů. Později pořádal soubornou výstavu ve Washingtonu. Po dobu 6 let působil také v New Yorku, Chicagu a Detroitu. Roku 1892 byl mezi vybranými umělci společné výstavy českých malířů v Hodoníně. Dostává se mu pochvalného uznání umělecké kritiky. Byl poctěn několika zlatými a stříbrnými medailemi. Osobně byl pozván do Liverpoolu na světovou výstavu ve Walker Art Gallery. V únoru roku 1905 se stěhuje do Prahy. Na čas se usídlil v Bubenči, kde pracoval na rozměrném díle „Poslední večeře Páně“, kterou začal malovat již v Paříži. Od roku 1906 se uchyluje do ateliéru na vltavském nábřeží, kde žil až do své smrti. Roku 1907 namaloval na Konopišti děti arcivévody Franze Ferdinanda d'Este. Téhož roku měl první soubornou výstavu v Čechách a to v Mladé Boleslavi.
Vedle zakázkové tvorby portrétů a žánrových výjevů se stal důležitým představitelem hnutí nové spirituality. Ve svých obrazech se snažil integrovat východní spiritualitu, se kterou se seznámil již během pobytu v Americe. Dále jej v tomto směru ovlivnila i jeho sestra Helena Brunerová, která překládala do češtiny okultní literaturu.
Podílel se na kompozici několika inscenovaných fotografických výjevů a kompozic, jejichž autorem byl jeho bratr, fotograf Rudolf Bruner-Dvořák. Rudolf Bruner-Dvořák je na druhou stranu autorem fotografie, která dokumentuje, jak F. Dvořák tvořil obraz anděla podle živého modelu s připjatými křídly.
Celý svůj život neúnavně pracoval. Mezi nejslavnější obrazy patří podobizny Sri Rama Krishny a Sarady Devi, dále „Legenda o ptactvu v ráji“, „Děti s pivoňkami“, „Děvčátko s míčem“ a velmi populární obraz „Bedřich Smetana mezi svými přáteli roku 1865“. František Dvořák zemřel v Praze v roce 1927. Po většinu svého života byl podstatně známější v zahraničí než doma. Jeho první velká výstava v Praze nepřišla až do roku 1907.

Své akademické školení přetvořil do novoromanticky a symbolisticky stylizovaných děl. Jeho díla z pobytu v Paříži spolu s díly Muchovými, Maškovými a Maroldovými se podílela na formování tehdejšího stylu. Za typické dílo, dokládající Dvořákův přínos umění přelomu století, je považována jeho “Čtenářka”, která byla vystavena na pařížském Salonu v roce 1896. Byl ovlivněn barevností a stylem prerafaelitů. Jeho zájem o Orient a esoteriku jej po návratu z USA přivedly ke snaze postihnout magický výraz reality (např. obraz “Znějící kosmos” z let 1910). Jeho “Svatý Lawrence rozdávající poklady církve chudým” (Galerie Oldham, Oldham, Velká Británie), byl projednáván v britském a americkém tisku, když byl vystaven na Salon Champ de Mars v Paříži v roce 1899.

Modernistická kritika první poloviny 20. století zařazovala Františka Dvořáka mezi akademizující, technicky vytříbené autory, kteří se podbízejí pokleslému buržoaznímu vkusu.

Dvořákova typická díla mu přinesla obdiv publika a bohatou klientelu a nacházejí se převážně v privátních sbírkách a v majetku galerií po celém světě (výstavy v: Societé Nationale Paris, Smithsonian American Art Museum, Renwick Gallery, Dahesh Museum of Art Painting, Bedford Fine Art Gallery, a dalších), v posledních letech velmi zřídka se vyskytují v aukcích nebo prodejních galeriích a jejich cena tudíž strmě narůstá.
Prodeje děl Franz Dvořáka/Brunera, které byly uskutečněny v aukčních síních Sotheby’s, Christie’s vždy dosáhly velmi vysoké “hammer price” - vydražené ceny.

Další výstavy:
1885 Mnichov
1887 výstava pořádaná Ústředení maticí školskou v Přelouči. Vystaveno 25 obrazů a třicet fotografií. Pro potřeby Matice bylo na vstupném vybráno 100 zlatých
1907 Mladá Boleslav
1909 Druhá umělecká a průmyslová výstava Polabského městského musea v Přelouči; zde vystavil celkem 110 obrazů. Výstava proběhla od 4. do 12. července 1909. Předmluvu ke katalogu napsal Jan Vincenc Diviš.
2000 Křídla slávy (společná výstava francouzských a českých malířů), Rudolfinum, Praha
2013 Mistrovské doteky českého symbolismu a secese, Galerie Kroupa, Litomyšl

V roce 1888 vyšlo v nakladatelství Franz Hanfstaengl v Mnichově album dvanácti reprodukcí Dvořákových prací.
Jeho obraz Bedřich Smetana mezi svými přáteli roku 1865 byl vydán Státním nakladatelstvím u příležitosti 100. výročí Smetanových narozenin v roce 1924

https://youtu.be/YUvG7SQBbxc