“Flóra” - dvoubarevný dřevořez - autorský tisk, sign VÁCLAV DLOUHÝ 1968

Signováno popsáno a datováno dole rukou autora
Velikost obrazu 75 x 50 cm
  
Dlouhý Václav, český malíř a grafik
Narozen 8.11.1923 ve Stružinec (Semily), zemřel 5.9.1989 v Praze.

Courtesy of: https://www.artland.com/artists/vaclav-dlouhy
Artist biography

Vaclav Dlouhy was a creative visual artist. Born in 1923, Vaclav Dlouhy passed away in 1989. Artists born in the same year and of the same generation are Tucker Bobst, Franz Derra, John H. Balmain, Manuel Alvarez, and Romeu Caiani.
Further Biographical Context for Vaclav Dlouhy
Born in 1923, Vaclav Dlouhy's creative work was primarily influenced by the 1950s. The 1950s can be said to have been dominated by Abstract Expressionism, a form of painting that prioritised dramatic brushstrokes and explored ideas about organic nature, spirituality and the sublime. Much of the focus was on the formal properties of painting, and ideas of action painting were conflated with the political freedom of the United States society as opposed to the strict nature of the Soviet bloc. Key artists of the Abstract Expressionist Generation included Jackson Pollock (who innovated his famed drip, splatter and pour painting techniques), Willem de Kooning, Mark Rothko, Frank Kline, Barnett Newman, Clyfford Still and Adolph Gottlieb. It was a male dominated environment, but necessary reassessment of this period has highlighted the contributions of female artists such as Lee Krasner, Joan Mitchell, and Louise Bourgeois, amongst others.
VÝTVARNÍK V DOKUMENTECH:
 
1955, Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců,
1984, Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění,
1998, Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G),
2000, Hlas domova 2 (Výtvarné umění a architektura našeho Polabí),
2006, Významné osobnosti z Čelákovic a okolí

Studoval Státní grafickou školu v Praze, Střední průmyslovou školu grafickou, Vyšší školu uměleckého průmyslu a na Akademii Výtvarných umění v Praze u profesora Miloslava Holého a Vladimíra Silovského.
Byl členem umělecké skupiny Jednota výtvarných umělců a Českého fondu výtvarných umění (ČFVU).

Grafickou práci začínal tiskem z hloubky. Rané lepty zachycují široké pohledy do Polabské krajiny. V dřevořezech rozšiřuje krajinu také o zákoutí Prahy, nejvíce ze zapomenuté periferie.
V šedeátých letech zjednodušuje kresbu, klade vedle sebe velké černé a bílé roviny, přírodní tvary redukuje na koule a čtverce.
V sedmdesátých letech se věnuje tematice průmyslových podniků.
Na přelomu let 1983 a 1984 měl velkou samostatnou výstavu ve Středočeské galerii v Praze, v sedmdesátých letech se zúčastňoval grafických výstav doma (například v Brně, Hr. Králové, Kladně) a býval také zastoupen v kolekcích české grafiky na zahraničních výstavách.
V druhé polovině 20.století působil zejména v Brandýse nad Labem, Čelákovicích a v Praze.

Václav Dlouhý je zastoupen ve sbírkách Národní galerie i v zahraničí, kde je uznáván především za své avantgardní grafické dílo

Literatura:
1955 “Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců”, encyklopedií/slovník, vydavatel Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU)

1988 publikace autora Miloslava Vlka, nakladatel Středočeská galerii, Praha “Václav Dlouhý - Výběr z tvorby 1950-1988”
1998 Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1998, vydavatel Výtvarné centrum Chagall

Větší samostatné výstavy: 
1981/07/16 - 1981/08/23
 
Václav Dlouhý: Obrazy a grafika z let 1960-80, Galerie Československý spisovatel, Praha
‪1983/12 - 1984/02‬
 
‪Václav Dlouhý: Výběr grafické tvorby z let 1952 - 1982, Středočeská galerie, Praha‬
1988/10/27 - 1988/12/04
 
Václav Dlouhý: Výběr z tvorby 1
1950 - 1988, Středočeská galerie, výstavní síně, Praha